Aseară

Aseară ne-am plimbat împreună Şi am remarcat cu uimire Că locurile prin care tu păşeai Se înviorau, puţin sfioase, Puţin surprinse de uşoara Apăsare prin care le supuneai Aseară te-am aşteptat liniştit În timp ce privirea ta Cântărea în balanţa lumii Ce este bine şi ce este rău Şi am zărit o uşoară oboseală Aşezată… Continuă lectura Aseară

Zâmbetul

Un zâmbet apare Atunci când afară O inimă mare Se desfăşoară Pe buza răsfrântă În curbe şirete Un suflu încântă Priviri indiscrete Obrazul cel moale Uşor se apleacă În pante domoale Tristeţea să treacă Bărbia tresaltă Niţel cam voios Şi fruntea înaltă Se-ntinde sfios În ochi o lumină Specială se-aprinde De după cortină Din nou… Continuă lectura Zâmbetul

Idealul

Noi  când iubim ne înălţăm Iubitul drag pe-un postament. Când îl privim pe loc uităm Al răului subtil fragment. E darul nostru cel divin Să transformăm totul în bine… O, de-am putea cu toţii, lin, Să preschimbăm o omenire. Dar pân-atunci va trebui Doar cu puţin să mulţumim Setea divină de-mplinire. E bine şi aşa… Continuă lectura Idealul